You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Resen: Afgørelse om miljøgodkendelse til konsumægproduktion på Koldkurvej 2, 7470 Karup

Miljøgodkendelsen omfatter ændring fra godkendelse af et bestemt antal dyr til et godkendt produktionsareal.

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

25.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven til konsumægproduktionen på Koldkurvej 7, 7470 Karup.  Staldanlægget udvides ikke, så konsumægproduktionen ønskes fortsat at foregå i det eksisterende staldanlæg. Ved en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a er det produktionsarealerne, der godkendes og ikke længere antal dyr. Det ansøgte produktionsareal udgør 5.880 m2. Der etableres en ny gylletank med teltoverdækning udover den eksisterende.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer