You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Resen: Afgørelse om tilladelse og dispensation til etablering af gydebanker i Resen Bæk

Tilladelse og dispensation til etablering af gydebanker i Resen Bæk

Emne

Vandløb

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

21.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Resen Bæk. Projektet omhandler bl.a. 6 nye gydebanker, udlægning af skjulesten samt stykker af træ. 

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59