You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Resenfeldevej 21, 7470 Karup - §15 afgørelse, skift i dyretype

Emne

Husdyr og landbrug

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

01.03.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se §15 afgørelsen om skift i dyretype

Resumé

Resenfeldevej 21 har i dag en miljøgodkendelse til følgende malkekvægbesætning:

  • 95 malkekøer, årsdyr, tung race
  • 25 småkalve, årsdyr, 0 – 6 mdr, tung race
  • 39 kvier/stude, årsdyr, 6 – 27 mdr., tung race
  • 50 prod. tyrekalve, 0 – 6 mdr., (40 kg – 50 kg)                 

Resenfeldevej 21 ønsker nu at ændre i produktionen, så det fremtidige dyrehold udgør følgende:

  • 52 ammekøer uden opdræt, over 600 kg
  • 14 småkalve, kvier og stude, 0 – 6 mdr.
  • 48 opdræt, tung race 6 – 27 mdr.
  • 25 prod. tyrekalve 0 – 6 mdr. (40kg – 220 kg)
  • 25 prod. tyrekalve 6 mdr. – slagtning (220 – 550 kg)

Svarende til 76,3 DE (2015 norm).

Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte skift i dyretype opfylder de krav, som er nævnt i § 15, stk. 3, i anmeldeordningen i bekendtgørelse af 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).