You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødding: Høring om ændring af afløb fra Vansø til Tjele Å

Høring om ændring af afløb fra Vansø til Tjele Å.

Emne

VandløbMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

Offentliggørelse

15.10.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune offentliggør forslag til et projekt om regulering af rørunderføring under Vansøgårdsvej, opbygning og sikring af vandløbsbund nedstrøms Vansøgårdsvej, samt ændring af flodemål i afløbet fra Vansø til Tjele Å og meddeler samtidigt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for projektet

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59