You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Røngevej 29, 8850 Bjerringbro - Afgørelse om miljøgodkendelse til svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

28.01.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelse vedr. miljøgodkendelse af svineproduktion

Resumé

Rugballegaard A/S ønsker at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m2 i staldene.

Der bygges ingen nye stalde som følge af denne godkendelse, det er kun de eksisterende stalde, der ønskes godkendt efter gældende lovgivning.

Ejendommen drives med svineproduktion og har flere end 750 stipladser til søer og er dermed et IE-brug. Dette udløser krav om godkendelse efter §16a stk. 2 i husdyrbrugloven. Der vil samlet på ejendommen være et produktionsareal på 10.167 m2.

Der ansøges om landzonetilladelse til ridebane beliggende på ejendommen. Ridebanen er etableret med sandbund, og der er opsat hegn som afgrænsning. Der er ikke opsat lysmaster ved banen. Hesteholdet har et flytbart læskur (CN-Agro) i marken på 36 m2.