You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sdr. Rind Vej 133, 8800 Viborg - §16b miljøtilladelse til svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

09.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelsen her

Resumé

Jesper Pedersen Lindgaard, Teglværksvej 12, 8850 Bjerringbro, har indsendt en ansøgning om tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b stk. 1 til svineproduktionen på ejendommen Sdr. Rind Vej 133, 8800 Viborg under CVR nr. 25985192.

Ejendommen Sdr. Rind Vej 133 har i dag tilladelse til en produktion af 4.855 prod. slagtesvin 40 - 110 kg. ~ 123,4 DE. iflg. afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, fra den 16. december 2014.

Ansøger ønsker at optimere produktionen og få godkendt ejendommen efter nugældende regler, således ejendommens produktionsarealer godkendes efter §16b stk. 1 i Husdyrbrugloven. Der søges om en fleksibel tilladelse af produktionsarealerne i alle stalde, således at det i et vist omfang står ansøger frit for, om der sættes slagtesvin, smågrise eller en kombination heraf i staldene.

Der søges til de eksisterende produktionsarealer i staldene. Derudover etableres der 102 m² ekstra produktionsareal til aflastningspladser.