You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sejbæk: Høring af restaureringsprojekt i Sejbæk

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Sejbæk.

Emne

Vandløb

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

01.07.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend høringssvar via mail

Resume af sagen

Projektet berører en række matrikler, som fremgår af forslagets bilag 1. Projektet er sat i gang af Viborg Kommunen som en del af de statslige vandområdeplaner 2015-2021. Projektområdet kan ses i bilag 2.

Projektet indeholder flere elementer:

  • Genslyngning.
  • Udlægning af skjulesten og gydegrus.
  • Plantning af træer.
  • Fjernelse af rørbro.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59