You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sjørup: Høring af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019

Tillægget drejer sig om separatkloakering af et område i Sjørup samt etablering af nedsivningsbassin.

Emne

Spildevand

Område

7540 Haderup7800 Skive

Offentliggørelse

18.08.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend høringssvar via funktionen "Indsend kommentar" i tillægget

Resume af sagen

Høring

 

Forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring.

 

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

 

Miljøvurdering

 

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

 

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15