You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skals: Afgørelse om udledning af regnvand fra Hovedgaden

Tilladelse til udledning af separat regnvand fra en del af Hovedgaden i Skals.

Emne

Spildevand

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

21.10.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune har d. 12. maj 2021 modtaget ansøgning om ny udledningstilladelse for udledning af vejvand. Der er i forbindelse med sagens behandling indhentet supplerende oplysninger.


Udkast til tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Bemærkninger er indarbejdet i tilladelsen.


Da der er tale om ny udledning til grøftesystem, er det vurderet, at lodsejerne langs grøften er parter i sagen. Der er gennemført partshøring af parterne. Begge parter accepterer udledningen.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59