You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skals: Høring om Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2019

Tillægget drejer sig om separatkloakering af den gamle Skalma grund i Skals, samt de omkringliggende ejendomme.

Emne

SpildevandMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

19.11.2021

Høringsfrist

14.01.2022
Indsend høringssvar via vores planportal (dkplan.niras)

Resume af sagen

Høring

Forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring.

Tillægget drejer sig om separatkloakering af den gamle Skalma grund i Skals, samt de omkringliggende ejendomme. 

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

Se klagevejledning.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15