You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skals Mark: afgørelse om miljøtilladelse til Lyngvej 19, 8832 Skals

Miljøtilladelse til udvidelse af produktionen med en kødkvægsbesætning

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

07.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Ejendommen Lyngvej 19, 8832 Skals, drives i dag som kviehotel. Der er nu meddelt tilladelse til yderligere at etablere en besætning med kødkvæg med henblik på afgræsning af arealer omkring ejendommen. Staldanlægget udvides ikke, men der etableres hytter til kødkvæget på afgræsningsarealet.

Finn Larsen

Tlf: 87 87 56 19