You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skjern Hovedgård: Tilladelse til regulering af Hjorthede Bæk og Karmark Enge og etablering af vådområdeprojekt

Tilladelse til regulering af Hjorthede Bæk og Karmark Enge og etablering af vådområdeprojekt ved Skjern Hovedgård

Emne

Vandløb

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

03.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse til regulering af de private vandløb Hjorthede Bæk og Karmark Mølleenge samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med vådområdeprojekt ved Skjern Hovedgaard, herunder omlægning af ca. 450 m af Karmark Mølleenge.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59