You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skovvej 2, 8832 Skals - Foroffentlighed vedr. revurdering af miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

12.01.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Svineproduktionen på Skovvej 2, 8832 Skals sker på grundlag af en kapitel 5 miljøgodkendelse og efterfølgende revurderinger. Efterfølgende blev meddelt en afgørelse om skift i dyretype i 2020.

Ejendommen er godkendt til et dyrehold på:

  • 600 søer med grise til fravænning på 7,2 kg, 19.000 smågrise (7,2 – 32) kg, 8.240 stk. slagtesvin (32-107) kg og 800 polte (32-107).

I 2017 kom der nye EU-regler for IE-brug. De nye regler medfører, at alle miljøgodkendelser på IE-brug, der er ansøgt før 1. august 2017, og revurderinger der er udarbejdet før 1. august 2017, skal revurderes. Viborg Kommune vil derfor foretage en revurdering af miljøgodkendelsen for Skovvej 2, 8832 Skals.
Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.