You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sparkær: Afgørelse om ikke miljøvurdering af skovrejsning på Sparkærvej 12

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for skovrejsning ved Sparkær.

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

01.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Der er søgt om at rejse skov på 5,11 ha. Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06