You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Stoholm: Afgørelse om VVM-screening for anlæggelse af kunstgræsbane, Søndergade 56A

Der er truffet afgørelse om, at etableringen af kunstgræsanlægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden VVM-tilladelse.

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

10.11.2021

Klagefrist

08.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i
det indsendte ansøgningsskema.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 (Kriterier
til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes
en miljøkonsekvensvurdering).

Viborg Kommune har ved vurderingen af projektet vurderet, at idrætsanlægget
ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derved kan det gennemføres
uden miljøvurdering.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06