You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tange Sø: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Tange Sø i forbindelse med sejlads med familie og venner.

Emne

SejlladsVandløb

Område

8850 Bjerringbro8632 Ans

Offentliggørelse

09.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune giver hermed tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Tange Sø. Sejladsen sker i forbindelse med sejlads med familie og venner.
Tilladelsen fra kommunen kræves for tømmerflåder og andre lignede fartøjer, jf. §4, stk. 3 i bekendtgørelsen nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62