You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tastumvej 39, 7850 Stoholm - Foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse vedr. konsumægproduktion.

Emne

Husdyr og landbrug

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

07.04.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Se foroffentlighedsbrev her

Resumé

Hans og Jens Peter Rauff Hansen, Tastumvej 39, 7850 Stoholm har den 14. december 2020 søgt om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a til konsumægsproduktionen på ovenstående adresse.

Husdyrbruget er et IE-brug og har en nugældende tilladelse til 92.500 årshøner.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m2 i staldene. Dermed er der mulighed for at sammensætte dyreholdet i det eksisterende husdyranlæg mere fleksibelt.

Samtidig ansøges der om at opføre to identiske stalde, der placeres i tilknytning til det eksisterende byggeri, og en gyllebeholder på 5.000 m3.

Staldene vil få et samlet produktionsareal på 20.090 m2.