You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 - separatkloakering af et område i Tange samt etablering af rensedam (bassin)

Høringsfrist for tillægget 8 uger. Klagefrist for afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering 4 uger. Læs mere under boksen.

Emne

SpildevandMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

04.03.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 - separatkloakering af et område i Tange samt etablering af rensedam (bassin)

Høring af tillæg og afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

Kontaktperson

Thomas Møller Schmidt, tlf. 87875567, tms@viborg.dk.