You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tindbækvej 28, 8830 Tjele - §16b miljøtilladelse til kvægbrug

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

19.03.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se §16b miljøtilladelse til kvægbrug

Resumé

I oktober 2019 fik ejendommen en § 16b miljøtilladelse til et produktionsareal på 722 m² til kvæg pådybstrøelse fordelt i 3 stalde, en gyllebeholder på 1.640 m³ samt en
møddingsplads på 88 m².

Peter Dahlgaard ønsker at udvide det tilladte produktionsareal til at omfatte endnu en eksisterende stald, samt øge produktionsarealet i stald 2 og 3, så det samlede produktionsareal bliver 938 m² i alt.

Produktionen søges ændret fra ’alle typer kvæg’ til ’alle typer kvæg, heste, får og geder’ for at opnå større fleksibilitet. Stald 2 og 3 er dybstrøelsesstalde. Stald 1 og 4 ombygges fra svinestalde med spalter til kvægstalde med dybstrøelseskummer eller spalterne strøes op til dybstrøelse.