You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tostrup: Afgørelse om miljøgodkendelse til Nørdamvej 14, 9632 Møldrup

§16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

06.10.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Ejendommen Nørdamvej 14, 9632 Møldrup, der er et kvægbrug, ønsker at ændre det ansøgte produktionsareal i miljøgodkendelsen fra 2019 på 840 m² sengebåse med fast drænet gulv og 720 m² dybstrøelse. Der ønskes i stedet etableret 1.560 m² sengebåse med fast drænet gulv. Det samlede produktionsareal er 5.937 m².

Malkecenter og opsamlingsplads ønskes ikke opført i samme bredde som stalden og kommer derfor til at fremstå lavere end de øvrige staldbygninger. Bygningen opføres i samme stil, som de øvrige bygninger og staldanlægget kommer til at fremstå harmonisk efter udvidelsen.

Kontaktperson

Mette Betzer Pedersen

Tlf: 87 87 56 24