You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udviklingsplan for Rødding - ny planlægning for boligområder

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseLokalplanKommuneplan

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

03.06.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Indkaldelse af idéer og forslag

Byrådet har igangsat planlægning og idéfase for at udlægge nye områder til boligformål i Rødding.

Formål

Viborg Byråd arbejder med en lokal udviklingsplan (LUP) for Rødding, og herunder vil en ændring af kommuneplanens udlæg af bl.a. boligområder komme til at indgå.
Planlægningen kommer til at ske som et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

Hvis der skal ske en udvidelse af rammeområde RØDD.B4.04, en ændring af RØDD.R1.01 samt mulighed for boligbebyggelse øst for Søbakken, forventes planlægningen at give mulighed for ca. 120 boliger med en overvægt af tæt-lav boliger.

Kort over området

Offentliggjort: Torsdag 3. juni 2021 
Høringsfrist: Torsdag 1. juli 2021 

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Der holdes ikke borgermøde. 

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer