You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udviklingsplan for Vammen

Kommuneplantillæg nr. 73.

Emne

Kommuneplan

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

06.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Formål

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.

Udviklingsplanerne er en del af kommuneplanen og viser byrådets plan for byens fysiske udvikling – både på kort og på langt sigt. Udviklingsplanerne kan være en blanding af nye arealudlæg, ændrede rammebestemmelser og/eller konkrete initiativer og projekter.

Formålet med tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Vammen i kommuneplanen.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer