You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vammen: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Sønderupvej 8

Der er foretaget en revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

02.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Ejendommen Sønderupgård, Sønderupvej 8, 8830 Tjele, blev miljøgodkendt efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug den 2. marts 2009. Der blev givet tilladelse til en produktion på 1.450 årssøer med smågrise indtil 7,1 kg, svarende til 328,7 DE med nugældende normtal.

Miljøgodkendelsen blev revurderet i 2016.

Sønderupvej 8 er således et IE-husdyrbrug, idet  husdyrbruget har mere end 750 stipladser til søer.

Nye krav til IE-brug
Der blev den 21. februar 2017 offentliggjort en ny BAT-konklusion for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin.

Det indebærer, at IE-husdyrbrug med miljøgodkendelser, der er ansøgt før 1. august 2017, og revurderinger, der er udarbejdet før 1. august 2017, skal revurderes.

Kontaktperson

Finn Larsen

Tlf: 87 87 56 19