You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for reguleringsprojekt ved tilløb til Nørreå, Vejrumbro

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for reguleringsprojekt ved tilløb til Nørreå, Vejrumbro

Emne

VandløbMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

Offentliggørelse

18.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed, at det anmeldte projekt ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Projektet er samtidigt sendt i offentlig høring.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59