You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vejrumbro, Fælledvej 30A - §15 afgørelse, skift i dyretype

Der ønskes at udskifte nogle slagtekalve til ammekøer

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

06.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend din klage her (eksternt link)

Resumé af sagen

Fælledvej 30A har en miljøgodkendelse til følgende kvægbesætning:
• 1.020 prod. tyrekalve 50‐455 kg på ialt 392,7 DE

Det fremtidige dyrehold kommer til at bestå af følgende:
• 8 ammekøer over 600 kg ‐ 5,71 DE
• 8 Kvier ‐ 3,81 DE
• 8 småkalve ‐ 2,16 DE
• 959 prod. tyrekalve 50‐455 kg

Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte skift i dyretype opfylder de krav, som
er nævnt i § 15, stk. 4, i anmeldeordningen i bekendtgørelse af 2256 af 29.
december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer