You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Offentliggørelse af regulering af tilløb til Nørreå, Vejrumbro

Offentliggørelse af regulering af tilløb til Nørreå, Vejrumbro

Emne

Vandløb

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

18.06.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend høringssvar via mail

Resume af sagen

Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til blokering af grøfter m.m. i forbindelse med et ReWet projektareal ved Vejrumbro ved Nørreå på matrikel 12l og 11i, Vejrumbro, Vejrum. Projektet er indsendt af Aarhus Universitet.

Der er samtidigt truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for projektet.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59