You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om miljøgodkendelse til Vranumvej 5, 8800 Viborg

Miljøgodkendelse til svineproduktion på Vranumvej, 8800 Viborg

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

05.11.2021

Klagefrist

03.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 3.080 m2 uden ændringer i staldanlægget til en produktion bestående af søer, polte, smågrise og slagtesvin.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion, som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.

Kontaktperson

Claus Pedersen

Tlf: 87 87 56 04