You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om renovering af bade/bådebro ved Søndersø Camping

Tilladelse og til renovering af bade/bådebro ved Søndersø Camping, Viborg.

Emne

Vandløb

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

13.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til renovering af bade/bådebro ved Søndersø Camping, Viborg, matr.nr. 12a, Overlund By, Asmild.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59