You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om tilladelse til krydsning af Fiskbæk Å samt privat tilløb ved styret underboring

Tilladelse til krydsning af Fiskbæk Å samt privat tilløb ved styret underboring

Emne

Vandløb

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

21.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Tilladelse til krydsning af Fiskbæk Å samt privat tilløb ved styret underboring i forbindelse med etablering af 60 kV højspændingsledning.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59