You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelser om tilladelse og ikke-VVM til dræningsprojekt ved fælles legeplads i Kvols

Tilladelse efter vandløbsloven og afgørelse om ikke-VVM til dræningsprojekt ved fælles legeplads i Kvols.

Emne

VandløbMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

22.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler tilladelse efter vandløbslovens § 17 samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport til et projekt om dræning af den fælles legeplads i Kvols på grund af vådere arealer de senere år. Formålet med projektet er genskabe en tilgængelig legeplads i området.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59