You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg. Dollerup Bæk. Afgørelse. Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for restaureringsprojekt i bækken

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for restaureringsprojekt i bækken.

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)Vandløb

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

12.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

Resume af sagen

Det er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for restaureringsprojekt i bækken.

Projektet er samtidigt sendt i 8 ugers høring.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59