You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand og afledning af afkølet grundvand til varmepumpeanlæg, Transiggårdvej 5

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand og afledning af afkølet grundvand til varmepumpeanlæg.

Emne

Grundvand

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

28.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Der meddeles fornyet tilladelse til indvinding af grundvand og afledning af afkølet grundvand til varmepumpeanlæg på ejendommen matr.nr. 560 px, Viborg Markjorder, Transiggårdvej 5, 8800 Viborg.

Kontakt

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10