You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg, Gårsdalvej 35 - Udkast til §16a miljøgodkendelse

I forbindelse med ansøgning om udvidelse af svineproduktionen er der lavet et udkast til miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

11.05.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Dine bemærkninger kan du sende på mail til Miljoe@viborg.dk

Resumé af sagen

Martin Kjær Axel, Marianelyst, Gårsdalvej 35, 8800 Viborg har søgt om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til udvidelse af svineproduktionen på Gårsdalvej 35, 8800 Viborg.

Der søges om miljøgodkendelse dels til en ny stald til polte og drægtige søer. Staldens produktionsareal bliver på 3.200 m2. Der søges endvidere om 2 stk. klimacontainere på hver 88 m2. Det samlede produktionsareal vil fremover være 6.391 m2.

Desuden vil ejendommens nuværende møddingsplads og 2 gyllebeholdere blive fjernet, og der vil i stedet blive opført 2 nye gyllebeholdere, og der vil blive opført 5 fodersiloer.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer