You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Golfklub, Spangsbjerg Alle 50, Viborg - fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding

Emne

GrundvandMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

08.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Klagemulighed via Klageportalen (eksternt link)

Fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af golfbane Spangsbjerg Alle 50, Viborg samt afslag på ansøgning om udvidelse af den årlige vandmængde.