You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Høring om planlægning for centerformål ved Vinkelvej

Forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

KommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

01.07.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume

Formålet med planlægningen er at ændre en del af områdets anvendelse til centerformål (blandet bolig og erhverv) samt at definere, hvordan ny bebyggelse kan tilpasses landskabet og kirken. Planlægningen medfører desuden en mindre ændring i udpegningen af værdifuldt landskab, retningslinje 11.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 9. september 2021.

Borgermøde

Der holdes borgermøde 16. august 2021. Du skal tilmelde dig borgermødet her

Kort over området

Da planforslaget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport. Se bilag.

Kontaktperson

Anja Lena Jensen

Tlf: 87 87 86 28