You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Høring om planlægning for etagebebyggelse "Viborg View" ved Brøndumsvej og Gl. Århusvej

Forslag til lokalplan nr. 541 og tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

18.11.2021

Høringsfrist

13.01.2022
Indsend høringssvar

Resume

Formålet med lokalplanen er at ændre den eksisterende planlægning, så der gives mulighed for opførelse af en ny punkthusbebyggelse i op til 16 etager med ca. 68 boliger samt erhverv.

Udover etagebebyggelsen omfatter projektet et parkeringsanlæg og en byhave på terræn, der skal fungere som opholdsareal for områdets beboere

I lokalplanen lægges der vægt på, at ny bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet i forhold til udformning og materialevalg. Endvidere skal det sikres, at bebyggelsen indgår i den bymæssige sammenhæng ved etablering af publikumsorienterede funktioner og aktive facader i bygningens nederste etager.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 13. januar 2022.

Borgermøde

Der holdes borgermøde 14. december 2021. Du skal tilmelde dig borgermødet her.

Kort over området

Da planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport. Se bilag.

Kontaktperson

Janne Berg

Tlf: 87 87 86 22