You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg, Katmosevej 4 - Revision af miljøgodkendelse

Revision af eksisterende miljøgodkendelse for håndtering og mellemlagring af opgravet jordfyld fra vejprojekter og slamafvanding på Materialegården samt tillæg til nedknusning af betonaffald

Emne

Miljøgodkendelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

06.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Din klage skal du indsende her (eksternt link)

Resumé af sagen

Viborg Kommune har revurderet eksisterende miljøgodkendelse for håndtering af opgravet og mellemlagring af jordfyld indeholdende opbrudte belægningssten fra vejprojekter samt afvanding af slam fra vejbrønde. Der er samtidig meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen til nedknusning af belægningssten o.l.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer