You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg. Øster Teglgårdsvej 27. Høring. Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Underretning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Emne

Andet

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

18.05.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend dit høringssvar via mail

Resume af sagen

Der er ansøgt om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygning, bevaringsværdi 2, beliggende på Øster Teglgårdsvej 27, 8800 Viborg.

Bygherren ønsker at erstatte ejendommen med en beboelsesbygning, der i materialevalg og udseende svarer til det oprindelige, og intentionerne i lokalplan nr. 440, således områdets arkitektoniske karakter fastholdes.

Kontaktperson