You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborgvej 54, 8830 Tjele - Revurdering af §12 miljøgodkendelse til svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

17.03.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se revurderingen af §12 miljøgodkendelse af svineproduktionen på Viborgvej 54, 8830 Tjele

Resumé

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til soproduktionen på ejendommen Øvegaard, Viborgvej 54, 8830 Tjele på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder ikke nye vilkår, og Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf ikke påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrbruglovens §§ 39 og 43a.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning.

Viborg Kommune kan herefter til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2031.