You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vigstrupvej 30, 8800 Viborg - §16b miljøtilladelse til kvægbrug

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

28.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelsen her

Resumé

Jens Peter Norup har hidtil haft tilladelse til en kvægproduktion bestående af 80 malkekøer med en del opdræt, i alt ca. 152 dyreenheder, på ejendommen Vigstrupvej 30, 8800 Viborg.

Han har nu ønske om at etablere en ny kvægstald med et produktionsareal på 1.465 m² og ny møddingsplads.

En del af produktionsarealet i den gamle stald tages ud af drift, sådan at der fremover kun benyttes 217 m² fra de gamle stalde. Det samlede produktionsareal i ansøgt drift er 1.682 m². Der bygges en ny møddingsplads og et nyt plansiloanlæg.