You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vroue: Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for skovrejsning på Vrouevej 39, 8800 Viborg

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for skovrejsning på Vrouevej 39

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

24.11.2021

Klagefrist

22.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Proviido Skov og natur har søgt om etablering af skov på matr.nr. 5a og 6m Sjørup
by, Vroue på Vrouevej 39, 8800 Viborg. Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06