You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Erhvervsområde ved Industrivej i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 548.

Emne

Lokalplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

03.12.2020

Høringsfrist

Denne sag er afsluttet

kort over området

Formål

Lokalplanen har til formål at udlægge området til erhverv, herunder energianlæg i form af et luft til vand varmepumpeanlæg.  

Lokalplanen har desuden til formål at sikre at grundvandet mod forurening fra virksomheder i lokalplanområdet og har til formål at forebygge at nedsivning fra erhvervsområdet medfører forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge din NEM ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer