You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Årets Udviklingspris

Ny konkurrence med fokus på lokale udviklingsprojekter for børn og unge i landdistrikterne. I foråret var det muligt at søge støtte til projekter og initiativer, der fremmer det gode børne- og ungeliv i vores landdistrikter, som netop er temaet for Landdistriktsudvalget i 2022 - ansøgningsfristen var 14. juni 2022.

Ny pris med fokus på børn og unge

Med Årets Udviklingspris vil Landdistriktsudvalget støtte tre konkrete projekter eller initiativer, som understøtter fællesskab og/eller udvikling i lokalområderne inden for det valgte tema. I sin bedømmelse af Årets Udviklingspris 2022 lagde udvalget særlig vægt på projekter og initiativer, der understøtter:

Oplevelser og Fællesskaber: initiativer der appellerer til og inkluderer børn og unge med behov for alternative fællesskaber end de allerede etablerede tilbud i lokalområdet

Vækst og socialt ansvar: initiativer der understøtter og udvikler børn og unges lyst til at tage et medansvar for og en rolle i udviklingen af lokalområdet eller

Bæredygtighed: initiativer der bidrager positivt til den grønne dagsorden og omstilling

Ansøgningsfristen var 14. juni 2022. 

Byer kåret til Årets Lokalområde

Årets udviklingspris erstatter konceptet Årets Lokalområde, der tidligere er vundet af disse byer: