You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Årets Udviklingspris

Ny konkurrence med fokus på lokale udviklingsprojekter for børn og unge i landdistrikterne. I foråret var det muligt at søge støtte til projekter og initiativer, der fremmer det gode børne- og ungeliv i vores landdistrikter, som netop er temaet for Landdistriktsudvalget i 2022 - ansøgningsfristen var 14. juni 2022.

Ny pris med fokus på børn og unge

Med Årets Udviklingspris vil Landdistriktsudvalget støtte tre konkrete projekter eller initiativer, som understøtter fællesskab og/eller udvikling i lokalområderne inden for det valgte tema. I sin bedømmelse af Årets Udviklingspris 2022 lagde udvalget særlig vægt på projekter og initiativer, der understøtter:

Oplevelser og Fællesskaber: initiativer der appellerer til og inkluderer børn og unge med behov for alternative fællesskaber end de allerede etablerede tilbud i lokalområdet

Vækst og socialt ansvar: initiativer der understøtter og udvikler børn og unges lyst til at tage et medansvar for og en rolle i udviklingen af lokalområdet eller

Bæredygtighed: initiativer der bidrager positivt til den grønne dagsorden og omstilling

Ansøgningsfristen var 14. juni 2022. 

Baggrund for udvælgelsen

Projekter og initiativer behøver ikke nødvendigvis at være nye for at komme i betragtning til Årets Udviklingspris. Eksisterende projekter og initiativer kan også blive anerkendt og støttet økonomisk, hvis lokalområderne ønsker at forstærke eller opskalere en allerede etableret indsats.

Udvalget ser gerne projekter:
- der kan være til inspiration for og udbredes til andre lokalsamfund
- der er skabt sammen med børn og unge i lokalsamfundet
- med samarbejde på tværs af aktører i lokalsamfundet
- sammen med flere lokalsamfund

Modtagerne får mulighed for sparring med en konsulent i forløbet.

Spørgsmål til Årets Udviklingspris kan sendes til Amanda Madsen Lauridsen på: alau@viborg.dk 

Byer kåret til Årets Lokalområde

Årets udviklingspris erstatter konceptet Årets Lokalområde, der tidligere er vundet af disse byer: