You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grundlisteudvalg

Grundlisteudvalget udpeger personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere ved by- og landsretten. Lægdommere hjælper rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf og er "den sunde fornuft", som bidrager med den almindelige danskers synspunkter.

Hvornår kan man søge om optagelse på grundlisten?

Der er lukket for ansøgninger for nuværende. Ansøgningsrunden vil blive åbnet op igen i 2023.

Hvad laver grundlisteudvalget og hvem er udpeget?

Viborg Byråd har på sit konstituerende møde den 13. december 2017 udpeget 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i Viborg Kommune for indeværende byrådsperiode.

Udvalgets opgaver er at udarbejde en såkaldt grundliste med 322 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere (domsmænd og nævninge) ved by- og landsret i perioden 2020 - 2023.

Landsretten udvælger derefter ved lodtrækning ca. halvdelen af personerne på den indsendte grundliste til hvervet som lægdommer.

Viborg Kommunes Grundlisteudvalg består af:

 • Niels Dueholm (A) - formand
 • Ole Birch (B)
 • Grethe Ørskov Sørensen (O)
 • Carsten Mørkenborg (V)
 • Kai O. Andersen (F)

Lægdommer - hvad er det?

Som lægdommer er man "den sunde fornuft", som bidrager med den almindelige danskers synspunkter.

En lægdommer (nævning og domsmand) har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf i henhold til den gældende lovgivning.

At være lægdommer er en borgerpligt. En borgerpligt betegnes også som borgerligt ombud. Det betyder derfor, hvis du bliver udtaget til at være lægdommer, har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn. Du vil dog altid modtage kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 6 gange om året i perioden fra 1. januar 2020 - 31. december 2023.  

Hvem kan blive lægdommer

Alle kan ansøge om at blive lægdommer, hvis du: 

 • er dansk statsborger - har valgret til Folketinget
 • har en ren straffeattest (er uberygtet)
 • har tilstrækkelig kendskab til det danske sprog
 • ikke har fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger for at varetage opgaven
  (f.eks. lam, spastisk, blind, døv, kørestolsbruger)
 • bor i Viborg Kommune
 • er mindst 18 år og ikke fylder 80 år før i 2024

Du må også gerne indsende en ansøgning, selvom du ved, at du skal til at studere i en anden kommune i perioden 2020-2023. Får du besked fra Vestre Landsret om, at du er udpeget til hvervet som lægdommer, kan du max. blive indkaldt 4 gange om året til at give møde som lægdommer i retten i Viborg. 

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand (lægdommer):

 • ministre
 • ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • advokater og advokatfuldmægtige
 • præster i folkekirken og andre trossamfund.

Kontakt

Dorit Sørensen

Sekretariatsmedarbejder

Tlf: 87 87 84 05