You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Medlemmer og suppleanter af det Grønne Råd

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i det Grønne Råds arbejde, er du velkommen til at kontakte rådets medlemmer.

Medlemmer af det Grønne Råd for Viborg Kommune

Organisation

Navn

Firma

Adresse

Tlf.

e-mail

Friluftsrådet

Elise Stilling

Søndersøparken 17B, 2. 0001, 8800 Viborg

61 38 87 29

ellestilling@live.dk

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg

Jens Frydendal

Batum Hedevej 3, 8830 Tjele

64 66 42 88 /
26 44 99 07

mail@jensfrydendal.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Nordvestjylland

Kirsten Marie Haugstrup

Nørremøllevej Nord 16, 8800 Viborg

24 47 44 53

kmhaugstrup@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg lokalforening

Jørgen Buch

Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg

30 13 95 62

formand@vsf.dk

Danmarks Jægerforbund, Kreds 2

Tage Toft

Tastumvej 5, 7850 Stoholm

97 54 21 87 /
23 92 54 20

bttoft@mail.dk

Landboorganisationerne i Viborg kommune

Anders Ahrenfeldt

Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup

86 66 78 70 /
40 46 60 53 

aa@hostruphovedgaard.dk

Turistforeningen for Viborg og Omegn

Jeppe Bo Nielsen

Gudenåvej 4, 8850 Bjerringbro

jeppe@natouren.dk

Dansk Skovforening

Regionschef Christian Als

Hedeselskabet

Klostermarken 12, 8800 Viborg

87 28 11 69

ca@hedeselskabet.dk

Business Viborg

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen

AU Foulum

Blichers Alle 20, 8830 Tjele

87 15 12 78 /
40 70 80 32 

clausbo.andreasen@agrsci.dk

Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Skovrider Peter Brostrøm

Naturstyrelsen Kronjylland

Vasevej 7, 8700 Randers

86 20 66 15

peb@nst.dk

Byrådsmedlem

Stine Damborg Hust

Formand for Det grønne Råd

Fredensgade 24, 8800 Viborg

24 42 40 44

stdp@viborg.dk

Byrådsmedlem

Kai O Andersen

Næstformand

Dalgasvej 3, 8800 Viborg

50 54 53 04

koa@viborg.dk

Direktør for Teknik & Miljø

Hans Jørn Laursen

Sekretær

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

87 87 55 00

hajl@viborg.dk

Suppleanter til det Grønne Råd

Organisation

Navn

Firma

Adresse

Tlf.

Friluftsrådet

Hans Peter Harpøth

Dollerupvej 77, 8800 Viborg

86 63 88 40 / 41 39 11 88

hanspeter.harpoth@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg

Vibeke Galsbo

Slesvigsgade 19, 8800 Viborg

86 62 86 77 / 26 71 86 77

vgalsbo@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening, Nordvestjylland

Varkant

Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg lokalforening

Henrik Ravn

Kraghøjen 11, 8800 Viborg

22 17 25 93

henrik@vsf.dk

Danmarks Jægerforbund, Kreds 2

Jens Christian Hedegaard

Storhedevejen 45, 8850 Bjerringbro

86 68 60 05 / 40 86 37 28 

taulgaardjch@gmail.com

Landboorganisationerne i Viborg kommune

Jakob Gade

Lyngvej 6, 8832 Skals

21 29 90 14

jgade@c.dk

Turistforeningen for Viborg og Omegn

Ingen suppleant

Dansk Skovforening

Ingen suppleant

VIBORGegnens Erhvervsråd

Ingen suppleant

Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen

Naturstyrelsen Kronjylland

Vasevej 7, 8700 Randers

24 69 38 40

sbr@nst.dk

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62