You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mål : Årlig befolkningstilvækst på mindst 0,5% (svarende til knap 500 indbyggere pr år)

Status : -0,19% er befolkningen steget det seneste år.

Vi skal stå sammen om at få flere tilflyttere til Viborg Kommune, siger direktør Hans Erik Lund, Boligselskabet Sct. Jørgen.

Sigtekornet er rettet mod nye tilflyttere

Pendlere, der kører ind i Viborg Kommune for at arbejde. Fraflyttere, som rejste ud for at uddanne sig. Småbørnsfamilier, som er i færd med at etablere sig. De tre målgrupper rummer det største potentiale at rette sigtekornet mod for at tiltrække nye tilflyttere til Viborg Kommune. Erhvervsliv, boligudlejere og kommune samler kræfterne i en fælles indsats.

 

Flere flyttede ud i 2019

I sammenhængsmodellen for Viborg Kommune er målet at skabe en årlig befolkningstilvækst på 0,5 procent flere indbyggere om året (ca. 500 pr. år). I 2019 gik det - efter 10 år med vækst - den forkerte vej:

- Der var en tilbagegang på 189 borgere. En del af forklaringen er, at der blev født færre børn, og at der samtidig er et minus på flyttebalancen, så flere flyttede til en anden kommune end den anden vej. Det er på det sidste felt, at vi har mulighed for at gøre noget for at vende udviklingen, fortæller chefkonsulent Henrik Klavsen fra Politik og Analyse i Viborg Kommune.

 

Job og familie trækker

For at opnå viden om tilflytterne, har kommunikationsbureauet Publico undersøgt, hvem tilflytterne er, årsagerne til at de flytter til kommunen, og Viborg Kommunes omdømme:

- Det er især job og familie, der får folk til at flytte til Viborg Kommune. Til to workshops i efteråret for erhvervsliv, boligselskaber og kommune kom der masser af ideer frem, som vi samler i en fælles strategi og handlingsplan, forklarer marketingkoordinator Simon Qvist Apel, Viborg Kommune.

Hvorfor er befolkningstilvækst vigtigt?

- Det er vigtigt, at Viborg Kommune har et godt brand, så vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Det er også vigtigt med en befolkningstilvækst for at kunne understøtte vores uddannelser, som forsyner virksomhederne med arbejdskraft. Vi vil skabe netværk mellem virksomhederne for at få en bedre dialog med de unge, som er i starten af deres karriere. Vi skal give dem et klart billede af, hvilke brancher der findes her i kommunen og dermed deres karrieremuligheder, siger erhvervsdirektør Henrik Hansen fra Business Viborg.


Ingen kan løfte opgaven alene

Direktør for Boligselskabet Sct. Jørgen, Hans Erik Lund, siger:

- Vi skal stå sammen om at få flere tilflyttere til Viborg Kommune. Det er i alles interesse, at vores kommune udvikler sig, både virksomheder, foreninger og borgere. Ingen kan løfte opgaven alene. Vi skal bringe de platforme, vi i allerede har, langt mere i spil og altid med det overordnede formål at få flere tilflyttere til kommunen. Når vi for eksempel lejer vores studieboliger ud, skal vi sørge for at holde fast i de unge lejere, så de enten bliver i kommunen eller får lyst til at vende ”hjem” igen, når de stifter familie.

Den fælles strategi og handlingsplan for at tiltrække tilflyttere forventes at være klar inden nytår.