You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Flere unge i Viborg Kommune er parate til en ungdomsuddannelse

93 % af eleverne i 9. klasse har afsluttet grundskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

Hovedparten af de unge, som forlader 9. klasse i grundskolen kan gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse.

Et stigende antal elever i 9. klasse forlader grundskolen med karakteren 2 eller derover.

Sammenhængsmodellens tema om Læring & Uddannelse har som et af sine konkrete mål, at andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10.-klasseprøven hæves til 92 procent i 2025. Det mål er allerede nået for eleverne i 9. klasse i skoleåret 2019/2020 med 93,3 procent. Det er en vækst på 3,5 procent i forhold til skoleåret 2017/2018.

Antallet af unge – 93 procent – som er vurderet til at være klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, er uændret i forhold til det foregående skoleår.

Det betyder, at de unge med stor sandsynlighed kan komme ind på den ungdomsuddannelse, de har stilet efter, og at færre unge skal til optagelsesprøve på ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesvejlederne, som har den direkte kontakt med de unge, oplever, at de unge er meget realistiske i deres valg af ungdomsuddannelse, og at det faglige niveau desuden har fået et endnu større fokus hos de unge end tidligere.


Sammenhængsmodellens målsætninger

Sammenhængsmodellens tema om Læring & Uddannelse siger, at Viborg Kommune ønsker relevant læring og attraktiv uddannelse til alle borgere; børn, unge og voksne, for at skabe mulighed for at alle borgere kan komme i beskæftigelse.

Det betyder, at en større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92% i 2025, og overordnet har 90% af de unge taget en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år