You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vi genanvender i stor stil

61,5 procent af det samlede husholdningsaffald i Viborg Kommune genanvendes.

Der er fortsat behov for at samarbejde bredt om indsatsen for bæredygtighed, siger Pia Vejling, teamleder på REVAS.

I Viborg Kommune genanvender vi 61,5 procent af husholdningsaffaldet. Dermed er vi et pænt stykke over målet i sammenhængsmodellens indsats for bæredygtighed om, at vi i 2025 skal genbruge 55 pct.

- Resultatet er ikke mindst skabt i kraft af, at sammenhængsmodellen gør det mere legitimt at række ud på kryds og tværs i kommunen, fortæller Pia Vejling. Hun er teamleder for administration og kommunikation i REVAS.

- Den direkte dialog er det, der flytter mest på borgernes adfærd. Her kan vi også opdage og aflive myter og vandrehistorier. Det er en stor adfærdsændring for den enkelte, at vi skal sortere affald, allerede når vi står med det i hånden hjemme ved affaldsspanden. Det kan vi ikke gøre ved informations- og kampagnemateriale alene, og derfor har vi brug for at arbejde sammen med andre områder, siger hun.

 

Det starter med børnene

REVAS samarbejder bl.a. med skoler og daginstitutioner for helt fra start at give børnene viden om, hvorfor og hvordan vi sorterer husholdningsaffald:

- Selvom vi under alle omstændigheder ville opsøge f.eks. skoler, kulturevents mm., så oplever vi, at der er kommet en øget bevidsthed om sammenhæng i kommunen. Derfor er det nemmere at række ud nu, vurderer Pia Vejling.

Siden REVAS indførte affaldssortering, har medarbejderne blandt andet samarbejdet om udstillinger på biblioteket i Viborg og Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. De har samtænkt formidling af affaldssortering med den praktiske opgave ved kulturevents og børnearrangementer, og de har haft en direkte dialog på besøg hos f.eks. pensionistforeninger og grundejerforeninger.


Mere genanvendelse på vej

Pia Vejling understreger, at der fortsat er behov for at samarbejde bredt om indsatsen for bæredygtighed. Fra juli 2021 skal vi nemlig sortere husholdningsaffaldet i hele 10 forskellige slags, ligesom en ny klimalov byder på nye udfordringer.

- Den øgede bevidsthed om sammenhæng i kommunen skal også være med til at løfte udfordringen, at borgerne skal være endnu mere omhyggelige med at holde affaldet ”rent”. En enkelt pose med madaffald, der er smidt i papircontaineren, kan forurene et helt vognlæs papir, så det ikke kan genanvendes. Det er et ærgerligt spild af naboernes gode kræfter, siger Pia Vejling.


Genbrug eller genanvendelse?

Genbrug er at bruge tomme syltetøjsglas som syltetøjsglas igen.

Genanvendelse er at smelte tomme syltetøjsglas om, så glasset kan anvendes til nye formål.

Derfor fortolker REVAS målet i sammenhængsmodellen, der hedder ”55 pct. genbrug” i forståelsen genanvendelse. Det giver størst værdi.