You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sammenhængsmodellen

I 2018 vedtog byrådet en ny styringsmodel - Sammenhængsmodellen. Modellen erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale om en væsentlig forenkling.

Sammenhængsmodellens fem temaer

Med afsæt i, at der skal være ”sammenhæng for borgerne”, danner de fem temaer og de tilhørende målsætninger grundlag for den retning byrådet vil arbejde mod de kommende år. Der udarbejdes derfor på denne baggrund forslag til handlinger og initiativer, som kan understøtte og være med til at realisere de politiske målsætninger.

 

De fem temaer

  • Bæredygtighed
  • Vækst og socialt ansvar
  • Sundhed
  • Læring og Uddannelse
  • Oplevelser og fællesskaber