You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Planstrategi

En planstrategi er byrådets strategi for den fysiske arealanvendelse og udvikling af kommunen.

En planstrategi indeholder byrådets vurdering af og strategi for den brede og langsigtede fysiske udvikling af kommunen samt beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen.

Planstrategien er sammen med kommuneplanen et stærkt værktøj til at anvise byrådets hensigt for prioriteringen af kommunens arealer – både i byerne og i det åbne land. Og i Viborg Kommunes tilfælde kan planstrategien anvise, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte Sammenhængsmodellen.

En planstrategi for Viborg Kommune forventes at få særligt fokus på følgende emner:

  • Byudvikling og mobilitet
  • Detailhandel
  • Erhverv
  • Grøn omstilling
  • Landdistrikter
  • Natur

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte indholdet og processen for udarbejdelse af en planstrategi for Viborg Kommune på mødet den 26. august 2020 (sag nr. 23). 

Viborg Kommune forventer at fremlægge et forslag til planstrategi i løbet af 2021.

Læs mere om byrådets visioner i Sammenhængsmodellen

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer